شرکت خانه سازی ارمان تکنو با هدف دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط کشور، امتیاز فن آوری سیستم سقف کوبیاکس را به دست اورده است. سیستم کوبیاکس به‌طور کامل با آیین نامه های داخلی، مباحث مقررات ملی ساختمان ایران و نیز آخرین نسخه آیین‌نامه زلزله 2800 ایران سازگار است. در سال های اخیر استفاده از این سیستم در سطح کشور رشد چشمگیری داشته است و هم اکنون نمایندگی های این شرکت در اقصی نقاط کشور فعال می باشند.

کوبیاکس ایران به منظور گسترش هر چه بیشتر استفاده از تکنولوژی کوبیاکس در ایران و با فراهم آوردن زمینه های لازم آمادگی خود را جهت همکاری متقابل با جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران اعلام می دارد.