کوبیاکس چیست؟

پیشینه کوبیاکس مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های گروه فناوری های کوبیاکس درسال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصص هایی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پایه ریزی و تآسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در […]

Read more

– مزایای فنی و اقتصادی کوبیاکس

این سیستم در مقایسه با سایرسقف ها داراي مزایاي متعددي می باشد که می توان آن ها را به شش قسمت عمده فنی، اجرایی، اقتصادي، ایمنی، زیست محیطی و بهره برداری تقسیم نمود.  دیدگاه فنی مزایایی که در بحث طراحی سازه ها توسط دال کوبیاکس می توان بر شمرد عبارتند از: ۱) باربری دومحوره، تضمین […]

Read more
  • 1
  • 2